Sıhhi Tesisat Ve Atık Su Tesisatı Kurulumu

Endüstriyel Atık Su Tesisatı Hizmeti

Hisaf Kuzeyli İnşaat, büyük binalar ve bina kompleksleri örneğin oteller, tatil köyleri, ofis kompleksleri, alışveriş merkezleri, servis alanları, dinlenme tesisleri gibi yapılar için atık su tesisatı konusunda uzmandır.
Atık suların, faaliyet merkezinden uzak veya izole edilmiş bir bölgedeki atık suların uzaklaştırılması, kontrol edilmesi ve arıtımını içeren hizmetlerimizin akıllıca uygulanması, çevrenin güvenli ve kabul edilebilir koşulları yaratmak adına önemlidir.

Sıhhi Tesisat Hizmeti (Bina İçi)

Temiz suyun sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkarılması işlemini uzman ekip ve ekipmanlar ile vermekteyiz.

Atık Su Tesisatı ve Kurallar:
Bina içinde yaşayanların sağlıklarını da doğrudan etkiler. Binanın ömrü, bina içi atık su tesisatının sağlıklı yapılması önemlidir;

– Kat borularının mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır,

– Borular suyun akışını kolaylaştıracak şekilde eklenmelidir,

– Yataya geçen boru tesisatı noktalarında, yay dirsek veya iki açık dirsek kullanılmalıdır,

– Alt katlardaki ana borular bina dışına en kısa yoldan çıkarılmalıdır,

– Her kolonun en alt noktasına temizleme kapağı eklenmelidir,

– Yatay boru eğimi % 2 olmalıdır,

– Zemine döşenen boru alt ve yanları ince kumla beslenmeli ve sert cisimlerden korunmalıdır,

– Her kolon, çapı değişmeden çatı üzerine kadar çıkarılmalı, havalık borusu ve şapkası takılmalıdır,

– Atık su boru ağızlarının tesisat uç malzemesi cins ve özelliğine göre uygun ölçülerde bırakılmalıdır,

– Atık su ağızlarının içine pislik, harç vb. maddeler girmemesi için geçici olarak kapatılmalıdır,

–Kullanılan PVC boruların birbirine eklenmesinde uygun boru contaları kullanılmalıdır. Ayrıca sızdırmazlık sağlanmalıdır,

– Atık su tesisatı uç malzemelerinin montajı sağlıklı tesisat için önemlidir. Her uç malzemesinin kendine özgü montaj kurallarına dikkat edilmelidir.

Gider ve Rögar Düzenlemesi

Bina dışı atık su borularının dönüşünde birden fazla borunun birleştirilmesinde ve temizleme bacası olarak tıkanmaların önlenmesi için RÖGARLAR kullanılır.

Atık su rögar ebatları bina atık su yüküne göre hesaplanır ve en az 50 x 50 cm ölçüsünde olmalıdır. Düz döşenmiş atık su borularına 30 m’de bir rögar yapılmalı, dış atık su tesisatı borularının döşenmesine şehir kanalizasyonuna bağlandığı noktadan başlanmalıdır.