Kazı ve Hafriyat Hizmeti

Kazı ve Hafriyat Hizmeti

Çok çeşitli kazı teknikleri ve yöntemleri vardır.Hafriyat alınırken yan bina devrilmeleri, yan binanın temellerine verilebilecek zararlar, yol çökmeleri, alt yapı tesisatlarına verilebilecek zararlar için gerekli önlemler alınarak bir plan dahilinde ve gerekiyorsa da iksa, palplanj, yatay ve düşey fore kazıklarla oluşturulan betonarme perdelerle bir havuz içinde hafriyat alınır.